Historien og framtida

Visjonen er å gjere Sotra Kystby til eit av Nordens mest attraktive regionsentrum - bygd på trivsel, aktivitet, estetikk og bærekraftige løysingar. Grunnlaget for etableringa av kystbyen er handelen på Straume frå etableringa av Sartor Storsenter i 1978. Området blir nå omskapt til ein urban kystby med gågater, åpne plassar, uteservering og grøntområde. I åra som kjem vil Sotra Kystby vekse fram på Straume og Bildøy gjennom ei kontinuerleg urban utvikling.


2027

Utstilling av teikningar

2022

Sotrasambandet
Bildetangen

2018

Regionens hus

2017

Nygata

2016

Straumehagen
Straume Sjøfront
Nye Sartor Storsenter

2015

SF Kino og VilVite
Egon

2014

Sentrum i Sotra Kystby
Nyopning Sartor Storsenter
Kystbygarasjen
Julemarkedet

2013

Sotra Arena
Sartorgården
Ombygging Sartor Storsenter
Arkitektkonkurranse

2012

Byggestart Sotra Kystby

2011

Byplanen vedteken
Ankerhagen

2007

Planprogram

2006

Kommunedelplan

2002

Regionsenter