2 timer gratis parkering

Etter to timer koster det kr 12,- per påbyrja 30 minutt. Makspris per døgn er kr 70.

Med skiltgjenkjenningssystemet ParkLink opnar bommen seg automatisk når du køyrer inn i Kystbygarasjen, og registrerer kor lenge du står parkert.