Me møtes ved Konglo!

Konglo skal vera et naturleg samlingspunkt og staden der folk møtes på Sotraplassen.

Konglo er laga av kunstnaren Finn Eirik Modahl og er fem meter høg og fire meter brei, og har ein innvendig stålgrid som held konstruksjonen oppe. Det gjekk med 3,5 tonn rein kopar, og det er laga 127 kvadratmeter handhamra og handlaga koparflater. Kopar er utruleg sterkt og tåler mykje slitasje. Konglo vil etterkvart skifta farge når koparen eirar over tid.