Lyst og triveleg

Oversiktlege soner

Store parkeringsplassar

Lett å finne fram

Innbydande nedkjøyrsle

Bilda viser historie og framtid

Innkjøyring